NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE.cz

 
 

Seznam literatury - psychologie komunikace

 • Goffman Irwing : Interaction ritual. Allen Lane, London 1972
 • Hall Erwin : Silent Language, Doubleday, New York 1959
 • Lamb : Posture and Gesture. Duckworth, London 1965
 • Morris Desmond : Des Mensch mit dem Leben. Droemer Knaur Verlag, München 1978
 • Schlefen Albert : Body Language and the Social Order, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1972
 • Thiel Erhard : Die Körpersprache verrät mer als tausend Worte, Ariston Verlag, 1994

 

Seznam literatury - behaviorální psychologie

 • Argyle Michael : The Psychology of International Behavior, Penguin Books, Harmondsworth, 1967
 • Berne Eric : Spiel der Erwachsenen. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek, 1970
 • Bierach Alfred : In Geschichten lesen. Ariston Verlag, Genf 1992
 • Birdwhisteel : Kinesis and Context. Allen Lane, London 1971

 

Setkání

Seznam literatury o nevědomé lidské komunikaci

 • Bonnafont Claude : Die Botschaft der Körperspreache. Ariston Verlag, Genf 1979
 • Kurth, Hanns : Menschenkenntnis auf den ersten Blick. Ariston Verlag, Genf 1974
 • Lüscher Max : Signale der Persönchkeit. Rowohl Taschenbucg Verlag, Reinbek 1976
 • Fast Julius : Die Geschäftssprache dess Körpes. Heyne Taschenbuch Verlag München 1975
 • Korda Michael : Power. Random House, New York 1975

 

Během dvou let se naučíme mluvit. Třeba je padesáti pro umění mlčet.
Ernst Hemingway
 

Komunikujte

přesný čas

psychologie

zdravotnictví

umíte česky ?

Literatura

Psychologie neverbální komunikace

Neverbální komunikace patří mezi důležité techniky v oblasti mezilidské komunikace. Podobně, jako tomu je u jiných živých organismů, i lidské bytosti si mnoho o sobě řeknou právě gesty či posunky, často související mluvený projev nemusí vyjadřovat totéž, co lidská gestika. Lidé na sebe umí být upřimní i falešní, spravedliví i zlí, možností jak se k sobě navzájem umí lidé chovat patří mezi základní součásti historie lidské civilizace. Existují dochované záznamy o náladách obyvatel a významných historických událostech. Víme ale jaká byla gestikulace našich předků?

Dobre jitro

 

 

 

NAVRCHOLU.cz
optimalizace PageRank.cz CZIN.eu
Toplink - katalog odkazů A-seznam.cz Katalog 1x.cz Add website

| Created & Developed by : © Interactive Investment 2010

Seznam českých a slovenských internetových stránek