NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE.cz

 
 

Neverbální komunikace

V oblasti psychologie komunikace patří neverbální komunikace k často využívaným metodám nenásilného ovlivnění komunikačního partnera. S fenoménem neverbální komunikace rovněž úzce souvisí problém pravdy a lži v lidské komunikaci, neboť projevy těla běžného neškoleného člověka záhy prozradí. Potřebujete lež v komunikaci ke svému zaměstnání a nebo komunikujete jednoduše jak Vás podle Vašeho názoru společnost požaduje ? Zkuste se zamyslet nad tím, jak jste dobrými lháři a zda vůbec lež jako takovou, jako fenomén ke svému životu potřebujete. Do jaké míry lež ovlivňuje naaše životy? Je těžké zabývat se tím, je- li lež pro lidstvo potřebná nebo nikoliv, je těžké polemizovat nad tím, zda lež jako fenomén je nutná pro lidstvo a lidskou společnost a nebo tomu tak není. Jaký má význam "milosrdná lež" v lidské psychice ?
 


Pohled do historie neverbální komunikace

Odpovědět správně na otázku odkud pochází neverbální komunikace člověka lze v současné době stále s rezervami. Obecně lze konstatovat, že neverbální komunikace člověka se nyní projevuje jako pozůstatek dorozumívacích posunků a gest našich nižších vývojových stupňů z doby, kdy k utváření řeči teprve začlo pozvolna docházet. Položme si nejdříve několik otázek : Myslíte si, že dokážete lhát "přímo do očí" ? Jste jedni z těch, co raději než by lhali za sebou zavřou dveře ? Prozkoumáme-li dějiny zevrubně, státníci, politikové, vojevůdci, teologové, kněží, ti všichni museli, ať chtěně nebo nechtěně, lhát z jakéhokoliv důvodu, byla-li lež ve "prospěch věci" ... Poznali však lidé tehdy, podobně jako dnes, zda to, co říkají myslí skutečně upřímně ?

 

SetkáníMladí lidé komunikují neverbálně mnohem více

Jistě není bez zajímavosti, zkušenost, která praví, že čím výše někdo stojí na společenském žebříčku, tím jsou jeho gesta jaksi menší, skromnější, méně okázalá. Totéž platí i naopak. Podobně má vliv na neverbální komunikaci člověka jeho věk - čím jsme starší, tím více se snažíme o to, aby naše řeč těla byla "zabržděnější",snažíme se o to, aby naše gesta nebyla tolik "rozmáchlá", snažíme se prostřednictvím těla nedávat tolik o sobě najevo.

 

Dobrým příkladem pro funkci řeči těla jsou ti, kdo se lži teprve učí.
Erhard Thiel
 

Komunikujte

přesný čas

psychologie

zdravotnictví

umíte česky ?

Literatura

Gesta umí prozradit i zkušené lháře

Lze přijmout jako výchozí stanovisko následující: v jakém se nacházíme věku a na jakém společenském stupínku stojíme, má vliv na komunikaci s druhými lidmi a její projevy. A co Adolf Hitler, který byl znám svými rozmáchlými gesty, a o němž je známo, že právě svou neverbální komunikaci dlouhé hodiny cvičil před zrcadlem ? A J. V. Stalin, který se naopak neverbálně téměř vůbec neprojevoval ? Co znamenají tyto postřehy v historickém kontextu ? Nejlepším příkladem pro pochopení řeči těla jsou ti, kteří se lži teprve učí : totiž děti. Všichni rodiče ví, že pokud jim dítě lže, nebo se k tomu aspoň chystá, začne si ústa či obličej zakrývat. S postupem procesu stárnutí, naše podvědomí tento jakýsi nevědomý reflex transformuje do gest jiných, podobných, a nebo dochází k jeho přesunu jinam - pozorujeme zadrhávání, šoupání nohama nebo nervové záškuby atp. Dospělí tedy svoje podvědomí neposlouchají natolik slepě jako děti - nebo se o to aspoň snaží, a tak je výsledkem omezení gestikulace, nebo přesun - původní gesto "sublimuje" do gesta nového.

Dobre jitro

 

 

 

NAVRCHOLU.cz
optimalizace PageRank.cz CZIN.eu
Toplink - katalog odkazů A-seznam.cz Katalog 1x.cz Add website

| Created & Developed by : © Interactive Investment 2010

Seznam českých a slovenských internetových stránek